Tích luỹ mua hàng – Ưu đãi membership: Khi khách hàng mua hàng doanh số được tích luỹ cộng gộp.

  • Chiết khấu trực tiếp 3%: Doanh số tích luỹ từ 3 triệu-KHMB.
  • Chiết khấu trực tiếp 5%: Doanh số tích luỹ 5 triệu-KHVIP.
  • Chiết khấu trực tiếp 10%: Doanh số tích luỹ trên 10 triệu-KHSVIP.
  • Chiết khấu trực tiếp 15%: Doanh số tích luỹ trên 15 triệu-KHDIAMOND.

* Ưu đãi membership được áp dụng cho tất cả sản phẩm, được cộng gộp kết hợp các ưu đãi khác với mức áp dụng ưu đãi cao nhất tối đa 20%. Tất cả đơn hàng khách làm riêng theo yêu cầu không áp dụng.