✱ Chính sách bảo mật

Việc thu thập dữ liệu trên website forhn.shop bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (thành viên) là các thông tin mà forhn.shop cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website forhn.shop, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

FORHN sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Xác nhận và cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động mua hàng giữa khách hàng và website forhn.shop.
 • Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang website forhn.shop, quý khách sẽ được cập nhật các thông tin khuyến mãi/ưu đãi mới nhất của FORHN. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website forhn.shop.
 • Trong các trường hợp khác website forhn.shop sẽ tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website forhn.shop.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thông báo cho FORHN để được hỗ trợ.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của website forhn.shop. Khi tiếp nhận những phản hồi này, website forhn.shop sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên website forhn.shop sẽ có những biện pháp xử lý nhanh nhất.
 • Thông tin cá nhân của thành viên trên website forhn.shop được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website forhn.shop sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên.
 • Website forhn.shop cần các cá nhân khi đăng ký thành viên hoặc mua hàng trực tuyến cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,… để bảo đảm cho việc giao nhận hàng của Quý khách đúng tiến độ và không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu thông tin cá nhân của thành viên cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.