• Mục đích và phạm vi thu thập:
  • Việc thu thập dữ liệu trên website forhn.shop bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (khách hàng) là các thông tin mà forhn.shop cần khách hàng cung cấp bắt buộc để xác nhận và vận chuyển giao đơn cho khách hàng khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo việc vận hành đơn nhanh chóng. Trong quá trình giao dịch tại website forhn.shop, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã khách hàng đã đặt, các thông tin khác (như thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ).
 • Phạm vi sử dụng thông tin: FORHN sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
  • Xác nhận và cung cấp các dịch vụ liên quan đến đơn hàng khách hàng đã đặt qua website forhn.shop
  • Gửi các thông báo về các hoạt động mua hàng giữa khách hàng và website forhn.shop.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao hàng tại website forhn.shop.
  • Trong các trường hợp khác website forhn.shop sẽ tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Thời gian lưu trữ thông tin:
  • Dữ liệu cá nhân(số điện thoại, địa chỉ ship) của khách hàng sẽ được lưu trữ theo hệ thống website forhn.shop tính từ đơn hàng phát sinh gần nhất cho đến khi hệ thống đóng/xoá dữ liệu.
 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
  • Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách thông báo cho FORHN để được hỗ trợ cập nhật lại thông tin mới.
  • khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến quản lý của website forhn.shop nếu có những sai sót về thông tin đơn hàng. Khi tiếp nhận những phản hồi này, website forhn.shop sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng website forhn.shop sẽ có những biện pháp xử lý nhanh nhất.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
  • Thông tin cá nhân của khách hàng trên website forhn.shop được cam kết sử dụng duy nhất cho việc vận hành xử lý đơn hàng khách đã đặt và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng về phát sinh.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng..
  • Website forhn.shop cần các khách hàng mua hàng trự tuyến cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,… để bảo đảm cho việc giao nhận hàng của Quý khách đúng tiến độ và không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến đơn hàng của khách hàng nếu thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
   Forhn.shop cám ơn Quý Khách.